• Játszva megismerjük a betűket társasjáték

  2 390 Ft
  - Ez a társasjáték bevezeti a gyerekeket a betűk világába. Segítségével megtanulhatják a kis és nagybetűket, gyakorolhatják azok olvasását, kimondását. - A játék segít a szavak kezdőbetűit felismerni, így könnyítve meg betűről betű re az olvasást. A játék során a kicsi betűkártyákat a memória játék szabályai szerint kell a megfelelő ábrához illeszteni, de játszható egyszerű puzzle- ként (kirakós játékként) is. - Tartalom: 4 tábla, 32 kivehető elem
  Raktáron
 • Angol Gyermekeknek I. rész - Noris

  5 690 Ft
  Az angol a világ egyik legfontosabb nyelve. Minél korábban kezdik el a gyermekek tanulni, annál könnyebb lesz később. Ez a játék 220 szót és egyszerű mondatot tanít, amelyeket a gyermeki élmény- és tapasztalatvilághoz igazodva választottunk ki és gyermekeknek való rajzokkal illusztráltunk. Ehhez tartozik még az egyszerű fonetikus átírás, hogy a gyermekek maguk is „elolvashassák” a szavakat. Ezzel a tanulási módszerrel, amely erőteljesen a rajzok képzelőerőt fejlesztő hatására épít, gyermeke játszva sajátítja el az új nyelvet. Nincs kényszer, nincs száraz rendszertan csak öröm a tanulásban és a tudásban! Valamint azonnali ellenőrzés, hogy valóban jól tudtuk-e a szót. „Native-Speaker”-ek (vagyis angol anyanyelvűek) által ellenőrizve!
  Raktáron
 • -72%
  Angol Gyermekeknek II. rész - Noris - n/o/noris_angol_gyermekeknek2.jpg

  Angol Gyermekeknek II. rész - Noris

  1 490 Ft 5 390 Ft
  Ez a játék az „Angol gyermekeknek” 1. részére építve, további 220 szót és 220 egyszerű mondatot tanít, amelyeket a gyermeki élmény- és tapasztalatvilághoz igazodva választottunk ki és gyermekeknek való rajzokkal illusztráltunk. Ehhez tartozik még az egyszerű fonetikus átírás, hogy a gyermekek maguk is „elolvashassák” a szavakat. Gyermeke játszva sajátítja el ezt az új nyelvet! Nincs kényszer, nincs száraz nyelvtan, csak öröm a tanulásban és a tudásban! Valamint azonnali ellenőrzés, hogy valóban jól tudtuk-e a szót. A játékkal ezúttal New York belvárosában barangolhatunk és közben megismerkedhetünk Amerika jellegzetességeivel. Hasznos és érdekes játék minden hat évesnél idősebb gyermek számára. „Native-Speaker”-ek (vagyis angol anyanyelvűek) által ellenőrizve!
  Raktáron
 • Első Elektromos Játékom- Noris

  4 590 Ft
  Világít a lámpa, ha a képek jól vannak párosítva! Ez az elektromos játék 12 egyszerű képes táblát tartalmaz. Minden képes táblán 12-12 feladat van. A játék kezdete előtt válasszunk ki a 12 képes tábla közül egyet, majd helyezzük rá a speciális játéktáblára. A képes táblákon lévő lyukak alatt egy-egy érintkező található a játéktáblán. A játékosoknak arra kell törekedniük, hogy a képes tábla középső mezőjében található képeket helyesen párosítsák össze a két szélső oszlopban lévő kis képekkel, képrészletekkel vagy színekkel. Ez biztosan sikerülni fog, hiszen a feladatok nem túlságosan nehezek, így a gyermekek gyorsan felismerhetik a képek közötti összefüggéseket. A két érintőpálcával azonnal le is ellenőrizhetik, hogy valóban összetartoznak-e a párok. Az érintőpálcákat csak bele kell helyezni a kiválasztott képek melletti lyukakba és: Világít a lámpa, ha a képek jól vannak párosítva! Ha a lámpa nem világít, akkor a két kép nem tartozik össze. Ebben az esetben próbálkozzunk tovább a helyes képpárok keresésével.
  Raktáron
 • Játszva megismerjük a formákat társasjáték

  2 390 Ft
  - A gazdag formai és tartalmi elemeket tartalmazó játék segít a szín és forma azonosságok és különbségek felismerésében, a színek, és a síkmértani formák megnevezésében, és gyakorlásában. - Hozzájárul azalak-háttér differenciálás, a lényegkiemelés képességének fejlesztéséhez, valamint az összefüggések, következtetések meglátásához, megértéséhez. - Jó alkalmat kínálnak a gyerekek életkori sajátosságait figyelembevevő egyéni fejlesztésre,mert lehet akár kevesebb, akár több elemet használva is játszani. - A gazdag és változatos képi világ, a hétköznapok tárgyai, ill. az állat és növényvilág gyerekek által is ismert képei jól használhatók beszélgetések kezdeményezésére, beszédfejlesztésre, szókincsbővítésre. - A játék során fejlődik a gyerekek kognitív képességei, a megfigyelőképesség, emlékezet, az azonosságok és különbségek-re irányuló megfigyelőképességük is. - A kirakás után társasjátékként is jól használhatjuk, gyakorolva ezzel is a színek, formák felismerését, differenciálását is. - Az együttműködésre ösztönző játék kedvező hatást jelenthet a kortárskapcsolatok alakulásában is, a szociális képességek kibontakoztatásában. - Tartalom: 6 darab 6 elemes - puzzle korong, 1 színes dobókocka
  Raktáron
 • Játszva megtanuljuk a számokat társasjáték

  2 099 Ft
  - Játékos bevezetés a számok világába. Számoljuk meg a kártyákon lévő állatfigurákat és keressük meg a hozzá illő számot mutató kis kezet. - Ha ezt begyakoroltuk, akkor az általunk ismert kártyák közé beilleszthetjük a szám írott képét is. - Gyakorolhatjuk a több-kevesebb fogalmát a számok növekvő-csökkenő sorrendjét és a páros- páratlan számokat. - Tartalom: 10 darab háromrészes puzzle
  Raktáron
 • Játszva megismerjük a vadon élő állatokat társasjáték

  2 099 Ft
  - A játék kedves, mégis élethű, az apró részletekre is ügyelő grafikai világa megismerteti a gyerekkel az erdő világát. - A környezetünkben leggyakrabban előforduló, vadon élő állatokat mutatja be játékos formában. A harminc puzzle-elem a korosztálynak megfelelő bonyolultsági fokon sok játéklehetőséget biztosít. - Tartalom: 10 darab háromrészes puzzle
  Raktáron
 • Játszva megismerjük az évszakokat társasjáték

  2 390 Ft
  - A társasjáték célja bemutatni, hogyan változik környezetünk az évszakok váltakozásával. - A különböző évszakokra jellemző tevékenységek, illetve a természet, a növények, az állatvilág jellemző képeit kell a játékosnak a megfelelő játéklapba illesztenie. Társasjátékként, vagy különböző nehézségi fokon egyszerű kirakós játékként is játszható. - A játék felépítéséből adódóan segíti a geometriai formák egyeztetését is. - Tartalom: 4 tábla, 24 kis kép, - 1 speciális dobókocka
  Raktáron
 • Játszva megismerjük a háziállatokat társasjáték

  2 090 Ft
  - Megismerhetjük a legkedveltebb és leggyakrabban előforduló háziállatokat. - A kisebbek két puzzle elemmel játszhatják, -nekik a megfelelő állatot és annak lakóhelyét kell megkeresni-, míg a nagyobbak ehhez a sorhoz még az állatok kicsinyeit ábrázoló kártyákat is összeilleszthetik. - Tartalom: 10 darab háromrészes puzzle
  Raktáron
 • Játszva megismerjük a foglalkozásokat társasjáték

  2 090 Ft
  - Mit süt a pék, mit csinál a kertész? Milyen eszközöket használnak a munkájuk elvégzéséhez? - A gyakori foglalkozásokat vicces figurákkal mutatja be ez a szórakoztató kirakójáték. A játék lényege, hogy logikai kapcsolatot találjon a gyermek, a munka végzője, eszköze és eredménye között. A harminc puzzle-elem a korosztálynak megfelelő bonyolultsági fokon sok játéklehetőséget biztosít. - Tartalom: 10 darab - háromrészes puzzle
  Raktáron
 • Játszva megismerjük a színeket társasjáték

  2 390 Ft
  - A különböző színek felismerése és azok egyeztetése, fontos lépés a gyermek fejlődésében. - Ehhez nyújt segítséget ez a dobókockás társasjáték. - A játék célja hogy az azonos motívumsorokat kell színek és formák szerint összeállítani. Az nyer akinek a leghamarabb sikerül a saját színeit kidobnia és az ábrasorát teljesen kiraknia. - Tartalom: 52 illeszthető puzzle elem, - 1 színes dobókocka
  Raktáron
 • -65%
  Ágoston a Pillangó - Noris - n/o/noris_agoston_a_pillango.jpg

  Ágoston a Pillangó - Noris

  1 290 Ft 3 691 Ft
  A szimmetria érzékelés képességét fejlesztő vidám játék. Ágoston egy vidám színpompás szemfoltos lepke, aki viszont most nagyon szomorú: mindegyik szép, színes pöttye eltűnt. Még szerencse, hogy vannak gyermekek, akik a színes oldalú dobókockák segítségével újra színes „szemeket varázsolnak” a szárnyaira, hiszen Ágoston csak így tud, csak így akar repülni. Egy dologra azonban nagyon kell ügyelni: a szárnyakon egyenként három dobókocka legyen és a szemközti dobókockák színei mindig egyezzenek meg. A színkombináció kiválasztása vagyis az, hogy a gyermekek milyen színű „szemeket” raknak Ágoston szárnyaira, tetszőleges, a lényeg az, hogy a dobókockák szimmetrikusak legyenek egymással, azaz a szárnyak egymás tükörképei legyenek. A játék során minden gyermek kap egy fatáblát és hat színes oldalú dobókockát. A gyermekek egymás után sorban dobnak, majd dobókockáikat az Ágoston szárnyain lévő hat hely egyikére rakják. Ezt azonban csak úgy tehetik meg, ha közben nem törik meg a szimmetriát. 1-4 játékos részére
  Raktáron
 • Észbontó intelligencia és személyiségfejlesztő társasjáték

  1 290 Ft
  A játékosok választanak egy bábut és a START-mezőre helyezik, majd kiválasztják a korosztályuknak vagy értelmi szintjüknek- megfelelő kártyacsomagot. SZERENCSEDOBÁSSAL eldöntjük, hogy ki kezdi a játékot, mégpedig úgy, hogy minden játékos dob egyet a kockával és a legnagyobb értéket dobó kezd. Ezt követően ülési sorrendben, az óramutató járásával megegyező irányban folytatják a dobást, illetve a kártyahúzást. A JÁTÉK LÉNYEGE: A kezdő játékos jobb oldalán elhelyezkedő személy húz egy kártyát és hangosan, érthetően felolvassa a kérdést. Megfelelő válasz esetén jogosulttá válik a játékos a lépésre, tehát dob a kockával, s a dobott értéket a játékmezőn a számok növekedésével megegyező irányba lelépi. Ha az adott játékmezőn utasítást talál, azt végrehajtja, illetve betartja. Ezt követően húz egy lapot, amit felolvas az utána következő játékosnak. Az a játékos, aki nem tudja a kérdésre a választ, lehetősége nyílik a kártyán lévő másik kérdés megválaszolására. Helyes felelet megadása esetén a dobott érték felét lépheti le. Tört számnál felfelé kerekítünk, viszont ha ismételten rosszul válaszolt, NEM jogosult a dobásra, tehát marad a helyén, talán a következő körben nagyobb szerencséje lesz! A játékot az nyeri meg, aki először a célba ér! A JÁTÉKBAN RÉSZTVEVŐK SZÁMÁRA JÓ FEJTÖRÉST, ÉS VIDÁM PERCEKET KÍVÁNUNK! A játékot 2-6 személy játszhatja.
  Raktáron
 • Játékos Egyszeregy oktató játék - Noris

  4 249 Ft
  A matematika egyik alapköve a szorzótábla ismerete, melyet az iskolában épp olyan jól használhatnak a gyerekek, mint a hétköznapokban. A Játékos Egyszeregy társasjáték a legkisebbeknek segít megismerni a szorzás rejtelmeit, így az szórakoztató élményként marad meg a kicsikben. A három szakaszból álló játék használatával a gyerekek álmukból felelve is fújják majd az egyszeregyet! A doboz tartalma: - Kétoldalas játéktábla - 100db egyszeregy kártya - 10db ellenőrző kártya - 48db zseton 8 színben - Fedőcsík - Játékleírás Játékosok száma: 1-4 fő
  Raktáron
 • Turbó Doki társasjáték

  6 990 Ft
  Turbó Doki egy igazi mindentudó professzor, akinek a fejében több száz téma kavarog. A játékosoknak annyi a dolga, hogy kövesse a Doki utasításait és persze az sem árt, ha elég gyorsan vág az eszed, hiszen a gőzelemhez ez elengedhetetlen. Válasszatok egyet az temérdek izgalmas témából, ami épp úgy lehet egy fekete-fehér állat, mint ahogy egy repülő tárgy. Amint megvan a téma, a játékosoknak sorban egymás után kell a témához illő példákat mondania, de ha sokat gondolkozol, akkor a Doki hamar elunja a dolgot, és kapsz egy nullát. Az nyer aki a játék végén a legkevesebb nullát gyűjtötte be. Tartalma: - 1 Turbó Doki - Különféle színű Nullák - A játék működéséhez szükséges elemek Játékosok száma 2-10 fő. -TVR2016-
  Raktáron
 • Kis felfedező: Otthon és az óvodában oktató-fejlesztő társasjáték varázstollal - Trefl

  2 350 Ft
  Minden bizonnyal az otthonodban és az óvodában töltöd a legtöbb idődet, ez a két hely amit a legjobban ismerhetsz. Az oktató-fejlesztő társasjáték segítségével többet tudhatsz meg az otthonodban található tárgyakról használati eszközökről és konyhai kiegészítőkről, valamit az óvodában található játékokról és egyéb használati tárgyakról. Az érdekfeszítő játék segítségével most felfedezheted a környezeted. A játékot akár egyedül, de maximum 4-en játszhatjátok. A játék során a készségfejlesztés is előtérbe kerül, megismerkedhetsz a betűkkel, szavakkal, színekkel és formákkal. Fejleszd logikus gondolkodásod, használd a varázstollat a feladatok megoldásához és ismerkedj meg a környezetedben található dolgokkal. Jellemzők: - Otthon és az óvodában oktató-fejlesztő társasjáték varázstollal - 1db mágikus ceruza - 16db feladattábla - 100 kérdés - 1db kerekes tábla - 4db bábu - 1db használati utasítás - 1-4 játékos részére - Csomagolási méret: 33x23x6 cm
  Raktáron
 • -32%
  Kresz társasjáték - EX-IMP - k/r/Kresz-tarsasjatek-EX-IMP.jpg

  Kresz társasjáték - EX-IMP

  1 350 Ft 1 990 Ft
  Ennek a társasjátéknak a segítségével, játszva elsajátíthatóak a kersztáblák, és a hozzájuk vonatkozó szabályok. Tartalom: - 4 db játékbábu - 1 db dobókocka - 1 db füzet - 1 db játéktábla - 1 db játékszabály Játékosok száma: 2-4
  Raktáron
 • Peppa malac Link fejlesztő játék - Terfl

  2 490 Ft
  Peppa malac népszerűsége töretlen a kisgyerekek körében, így biztosak lehetünk benne, hogy ez a mókás párosító játék is elnyeri a gyerekek tetszését. A mese legkedveltebb figurái díszítik ezt a nagyszerű párosító játékot, ami egyszerre fejleszti a gyerekek figyelmét és a finom-motoros készségüket. Az egyes elemek párosításánál a kicsiknek figyelni kell a kép bal oldalára, ami utalást tartalmazhat a jobb oldali párral kapcsolatban, azonban a kép körüli keret is segítségül szolgálhat. Jellemzők: - Peppa malac Link fejlesztő játék - Formapárosító játék - Egy vagy több játékos részére
  Raktáron
 • Kresz-Teszt társasjáték

  1 220 Ft
  A Kresz-teszt-ben résztvevők játék közben szerezhetnek néhány információt, bővíthetik ismereteiket a közlekedés egyes szabályairól, ill. felfrissíthetik az általános Kresz-ben megtanultakat. Mindenki személy szerint t-1 bábut kap, amit a saját maga által kiválasztott ZEBRA mögé helyezi a játékmező közepén található nagy négyzetalakű mezőre. Ezúttal a ZEBRA képviseli mind a "start"- mind a "Cél"-mezőt. A játék kezdete előtt mindenki kiválasztja a korosztályának megfelelő kártyacsomagot, s azt összekeverve persze fajtánként külön-külön- jól elérhető, s látható helyre leteszi. A kedves résztvevők ülési sorrendben, az óramutató járásával megegyező irányban guríthatnak a dobókockával. A játékot 2-4 személy játszhatja
  Raktáron
 • Az első üvegházam tudományos játék - Piatnik

  7 790 Ft
  Az első üvegházam tudományos játék segítségével a gyerekek megtehetik első lépéseiket a botanika varázslatos világának megismerésében. A játékban található színes, képes útmutatót olvasás tudás nélkül is tudják értelmezni és használni a gyerekek. Izgalmas kísérleteket végezhetnek, miközben megismerhetik a természetben zajló folyamatokat. Virágokat valamint fűszernövényeket ültethetnek, és egyszerű kísérletek során megfigyelhetik, hogy hogyan fejlődnek a növények. A kreatív eszközökkel és tanácsokkal megtudhatják, hogy mennyi mindent lehet a természet kincseiből alkotni! Tartalma: - Üvegház alap és búra - Műanyag cserepek - Mérőpoharak - Táptalaj - Különféle magok - Szívószálak - Pipetta - Hőmérő - Fa spatulák - Játékszabály
  Raktáron
 • Cortex Challenge - IQ party társasjáték

  3 890 Ft
  A Cortex Challenge egy party játék, ami alaposan megdolgoztatja az agyunkat és a képességeinket. A játék során a játékosok 8 különböző típusú feladványt megoldva versengenek egymással, ezzel az agyuk különböző területeit tornáztatva. Az a játékos győz, akinek elsőként sikerül összegyűjtenie négy kirakódarabot, ezzel összerakva egy teljes agyat. Az egyes kártyák próbára teszik a memóriádat, a labirintus megoldó készségedet, a figyelmedet, a koordinációs készségeidet és persze a logikádat. Külön érdekessége a játéknak a dombornyomott kártyák, amelyeket a játék előtt mindenki megfogdoshat, hogy emlékezetébe vésse, hogy melyik kép milyen tapintású, és ha a játék során bármikor kihúzza az érintés lapot, választania kell egy képpel lefelé lévő dombornyomott lapot, és pusztán tapintás alapján kell megmondani, hogy mi is lehet a képen. Tartalma: - 74 feladvány kártya - 6 kihívás kártya - 10 dombornyomott kártya - 6 agykirakós (24 részből) - Játékszabály Játékosok száma 2-6 fő Játékidő kb 15-20 perc
  Raktáron
 • Évszakok oktatójáték - Trefl

  1 290 Ft
  Ismerd meg játékosan az egyes évszakokat! A legkisebbeknek készült oktatójáték az egyes évszakokat és azok jellemzőit mutatja be a gyerekeknek, mely így nem csak szórakoztató időtöltés, de készségfejlesztő játék is lesz egyben. A kemény kartonból készült nagy képekhez kisebb méretű képrészleteket kell párosítaniuk, így varázsolva téli, nyári, tavaszi vagy őszi képet. A doboz tartalma: - 4db Nagy tábla - Kis képek Anyaga: kemény karton Játékosok száma: 1-4 fő Játékidő: 10-15 perc
  Raktáron
 • Közlekedj okosan - Noris

  4 950 Ft
  A közúti közlekedés során rengeteg veszély leselkedik a gyermekekre. Ennek a játéknak a segítségével a valós életben is előforduló helyzetekre tudnak felkészülni a gyermekek. A játék nagyon egyszerű: minden játékos otthonról indul és az óvodába vagy az iskolába megy. Útközben jelzőlámpával ellátott vagy éppenséggel jelzőlámpával nem biztosított utakon kell átkelniük. Játék közben nagyon figyelniük kell, hiszen fel kell ismerniük az útjelzéseket és táblákat és azoknak megfelelően, a közlekedési szabályokat betartva kell közlekedniük. Különösen érdekes, amikor a gyermekek egy jelzőlámpával ellátott gyalogátkelőhöz érkeznek. Ilyenkor a lámpakockával kell dobniuk, amivel eldöntik, hogy a lámpa jelzése zöld vagy piros lesz. A „zöld” azt jelenti, hogy „Szabad!”, tehát átkelhetnek az úton, ha azonban „piros” akkor az azt jelenti, hogy „Tilos!”, vagyis meg kell állniuk. Közlekedési lámpával és gyalogátkelőhellyel nem biztosított utakon is meg kell tanulniuk a gyermekeknek biztonságosan átkelni. A játék során azt is megértik, hogy mit jelentenek a “Jobbra nézni!”, “Balra nézni!”, “Mehet!” utasítások. Ezzel a játékkal a gyermekek, miközben játszanak és jól érzik magukat, még tanulnak is. A „Közlekedj okosan!” minden gyermek számára egy fontos játék, amelynek segítségével elsajátíthatják a legfontosabb közlekedési szabályokat. A játék tartozékai: játéktábla különböző közlekedési helyzetekkel, 55 db közlekedési kérdéseket tartalmazó KRESZ-kártya, 24 db autós-, illetve úttestkártya, 4 db játékbábu, 1 db dobókocka, 1 db lámpakocka (piros / zöld), játékleírás.
  Raktáron
 • Kalózverseny és Labirintus készségfejlesztő társasjáték - D-Toys

  1 450 Ft
  A két játék segítségével a kisebb gyerekek is könnyen megtanulhatják a közös játék alapjait, mert egyszerűek a szabályok. A gyerekek szórakozva, a kötetlen játék közben fejlesztik képességeiket. A játékok rövid ideig tartanak, mégis vidámak és izgalmasak. Már a hatévesek is győzelmet arathatnak az idősebbek felett. Mivel több nehézségi fok játszható a nagyobb gyerekeket is érdekli. Ez egy igazi kalózverseny, melyben négy kis kalóz próbál minél több kincset összszedni a tizenkettőből. A feszültség egyre nő, mikor a kincsek fogynak, de ha szerencsénk van, nekünk sikerül egy cseles kalóztámadással kincset rabolni. Az a nyertes, akinek a játék végén több kincse lesz. 6-12 éveseknek. 2-4 játékos számára. Játékidő kb. 20 perc. A fáraó szarkofágját meg kell találni a labirintus belsejében, mely mesés kincseket rejt. A sír két kulcsát veszélyes csapdák között kell felkutatni. Ha lakatra lépsz, egyszer kimaradsz a dobásból, a bogár szimbólum kényszerű útvonalat rejt, ha rálépsz, visszakerülsz a kiindulási pontra. 6 éves kortól. 2-4 játékos számára. Játékidő kb. 30-60 perc.
  Raktáron
 • Clementoni: Sapientino Állatok fejlesztő társasjáték

  3 250 Ft
  Az izgalmas és látványos játékban több mint 100 kérdésre adhatnak választ a kicsik, a játék pedig fénnyel jelzi a helyes válaszokat. A feladatlapokat gyönyörű természetfotók, állatképek díszítik. A gyermekek a feladatok megoldása során megismerhetik az állatok tulajdonságait és természetes környezetét. Ismerd hát meg kedvenc állataidat és sokat olyan állatok közül, melyekkel talán most találkozol először! A szórakoztató készségfejlesztő játék remek időtöltést garantál a kicsiknek. A doboz tartalma: - 12db Képes feladatsor - Játékterület - 1db Tájékoztató a szülők számára
  Raktáron
 • -42%
  Ismerd meg az 5 érzékszerved! tudományos társasjáték - Piatnik - i/s/Ismerd-meg-az-5-erzekszerved-Piatnik.jpg

  Ismerd meg az 5 érzékszerved! tudományos társasjáték - Piatnik

  3 490 Ft 5 991 Ft
  Tedd próbára érzékszerveid formákkal, színekkel, hangokkal, ízekkel és szagokkal! Számtalan érdekes kísérlettel tesztelheted a különböző érzékszervedet. Az érzékszerveink segítségével érzékeljük a különböző jeleket, veszélyeket, amiket a környezetünkben élő emberek, állatok és a természet közvetít felénk. Ez a tudományos játék lépésről-lépésre vezet azon az úton, amelyen megismerkedhetsz az öt érzékszerved működésével. Legyen szó tapintásról, látásról, vagy hallásról, ez a játék biztosan tartogat neked érdekes meglepetéseket. -TRSA-
  Raktáron
 • Kresz társasjáték - D-toys

  1 290 Ft
  Kresz vizsgára készülsz, vagy csak ismerkednél a kresz táblákkal? Ez egy szórakoztató és fejlesztő játék mely révén most játszva megismerkedhetsz a közlekedési szabályokkal. A játék célja: a közlekedési ismeretek fejlesztése, közúti jelzőtáblák jelentésének elsajátítása. Fejlesztési célok: - ezek a szórakoztató-fejlesztő játékok serkentik a gyermekek egymás közti kommunikációját, közösségi élményt nyújtana, erősítik a köztük lévő kapcsolatot. Ez a játék különösen a következő területek fejlesztésére szolgál: - megfigyelés - környezetünk megfigyelése, megértése - emlékezet - személyiség és szociális készségek Ajánlott életkor: 4 éves kortól minden korosztálynak Játékosok száma: 2-4 személy részére
  Raktáron
 • Mása és a medve Colorino társasjáték - Ravensburger

  6 290 Ft
  Tedd színesebbé a képeket és keltsd életre a Mása és a Medve című mesét! A legkisebbek számára kialakított készségfejlesztő társasjátékban a gyerekek a színes vagy épp fekete-fehér tábla motívumaira helyezhetik el a színes kockákat, így keltve életre a képeket. A Mása és a medve mese jeleneteivel minden gyermek szívesen játszik majd, hiszen ismerős karaktereket láthatnak viszont. A doboz tartalma: - 4db Kétoldalas mintalap - 1db Átlátszó tábla - 22db Nagy méretű, színes játékkorong - Használati útmutató (magyar, szlovák, cseh, orosz és lengyel nyelven) Játékosok száma: 1 fő
  Raktáron
 • Sajtverseny és Maci a gyümölcsösben készségfejlesztő társasjáték - D-Toys

  1 450 Ft
  Melyik egér ér előbb a sajthoz? Színes dobókockával játszható versenyjáték. A feszültség egyre nő, de közben megismerteti az alapszíneket és fejleszti a koncentrációt. 2-4 játékos számára. Játékidő kb. 2-4 perc. Össze kell gyűjteni a gyümölcsöket, és az a nyertes, akinek előbb lesz meg mind az öt féle. De vigyázz! A maci elcsenheti a gyümölcsödet! 2-4 gyerek számára. Játékidő kb. 15 perc. 4 éves kortól játszható. A két játék segítségével a kisebb gyerekek is könnyen megtanulhatják a közös játék alapjait, mert egyszerűek a szabályok. A gyerekek szórakozva, a kötetlen játék közben fejlesztik képességeiket. A játékok rövid ideig tartanak, mégis vidámak és izgalmasak. Már a hatévesek is győzelmet arathatnak az idősebbek felett. Mivel több nehézségi fok játszható a nagyobb gyerekeket is érdekli.
  Raktáron
 • Zsebre megy - Noris

  5 250 Ft
  Egy vidám játék a zsebpénzről és arról hogyan gazdálkodj vele jól. Nincsenek arra nézve szabályok, hogy mikortól és mennyi zsebpénzt kapjanak a gyermekek. A zsebpénz összege függ a gyermek életkorától és a szülők anyagi helyzetétől egyaránt. Abban azonban a legtöbb szakember egyetért, hogy jó, ha a gyermek kap zsebpénzt, mert ez segít abban, hogy megtanuljon a pénzzel bánni, azt megfelelően értékelni és beosztani. A zsebpénz bevezetését érdemes az iskolakezdésre időzíteni. Kezdetben kisebb összeget javasolt adni a gyermeknek heti rendszerességgel, majd ezt fokozatosan emelve jó áttérni a havi zsebpénzre. A ZSEBRE MEGY egy igazán vidám játék, ahol minden a zsebpénzről szól. Játékos formában megtanítja a gyermekeket arra, hogy hogyan kell saját kis „vagyonukkal” gazdálkodni. A játék során mindig újabb és újabb meglepetések várnak a gyermekekre, akik mindeközben megtanulják a pénzt beosztani, hogy takarékoskodniuk kell és, hogy vannak olyan esetek, amikor nem jut mindenre, tehát dönteniük kell, hogy mi mennyire fontos a számukra. Aki a játék végére a legtöbb értékkel rendelkezik készpénz, megtakarítás és értéktárgy formájában, az lesz a játék győztese, ami egyben azt is jelenti, hogy ő az, aki a legjobban sajátította el, hogy miképpen kell helyesen gazdálkodni a zsebpénzzel.
  Raktáron
 • A hétpecsétes titok társasjáték

  3 490 Ft
  A hétpecsétes titok társasjáték alkotóját a világszerte elsöprő sikert aratott A Titok című könyv ihlette, mely kiadása óta emberek millióinak életét változtatta meg. A pozitív gondolatok, az élethez való optimista hozzáállás és saját belső értékeink felismerése elengedhetetlenül fontos ahhoz, hogy teljes, boldog életet élhessünk. A társasban az élet iránytűjének segítségével haladhatunk előre, hogy beléphessünk a végén boldogság kertjébe. Mindeközben feladatunk gyűjteni a 7 pecsétes titok kártyákat, hogy az út során felvértezhessük magunkat a „Titok” erejével és bölcsességével. Az utazás során olyan pozitív gondolatokkal ismerkedhetünk meg, melyeket eddig nem ismertünk, vagy egyszerűen csak nem fordítottunk rájuk elég hangsúlyt. Természetesen izgalmakban is bővelkedik a társas, így nem árt óvakodnunk a szürke mezőktől és a fekete lyukak negatív hatásától. Ebben a játékban nem csak az első helyezett nyer, hiszen a játék során számtalan pozitív gondolattal lehetünk gazdagabbak. A társas 7 különböző módon is játszható, hogy még izgalmasabb legyen. Jellemzők: - A hétpecsétes titok társasjáték - Haladj előre az élet iránytűjének segítségével - Ismerd meg a Titok bölcsességeit - Juss el a boldogság kertjébe A játék tartalma: - 8 db játékbábú - 1 db dobókocka - 1 db játéktábla - 28 db hétpecsétes titok kártya - 28 db iránytű az élethez kártya - 1 db játékszabály és használati utasítás 8 éves kortól 2-4 játékos számára
  Raktáron
 • Bogyó és Babóca böngésző játék

  2 099 Ft
  Ez a nagyszerű játék már a három éves korosztály számára is kiváló játékélményt nyújt, ráadásul a rendkívül népszerű Bogyó és Babóca mesefiguráknak köszönhetően egész biztos a gyerekek kedvence lesz. A dobozban öt illusztrált játéklap található, mindegyik egy jelenettel, amelyeket a kicsiknek alaposan meg kell figyelniük, hogy az egyes kártyákon látható képeket a megfelelő jelenthet tudják illeszteni. A bö9ngésző feladat játékosan fejleszti a kis óvodás felismerő, párosító és megfigyelő képességeit, ráadásul a kártyák kiválóan alkalmasak egy-egy téma körbejárására és beszélgetésre. Jellemzők: - Bogyó és Babóca minta - 25 Motívum kártya - 5 Illusztrált játéklap - Fejlesztő játék
  Raktáron